PROJEKTY / PROJECTS

 

 

ElectroZiółka na skrzypce, obiekty i elektronikę

ElectroHerbs for violin, objects and electronics (English version below)

 

Anna Zielińska – skrzypce, obiekty, elektronika / violin, objects, electronics

 

fot. Anna Zielinska

 

ElectroZiółka to autorski projekt skrzypaczki i improwizatorki Anny Zielińskiej, wykonywany przez nią na żywo. Inspirację stanowi szeroko rozumiana natura kontrastująca z elektroniką oraz – podobnie jak w dotychczasowym życiu artystycznym Anny Zielińskiej – podróże i interakcja ze słuchaczami podczas koncertów. ElectroZiółka grane na żywo proponują uczestnikom wędrówkę po zakamarkach duszy i refleksję na temat własnych relacji z otoczeniem. Z racji zdrowotnych właściwości ziółek i „żywego” kontaktu z publicznością podczas koncertów, autorka projektu ma nadzieję na konstruktywne ukojenie chociaż części niepokojów.

W miarę możliwości technicznych w danym miejscu koncertu, słuchaczom towarzyszyć będą również wrażenia pozamuzyczne.

Kontakt:

Anna Zielińska
azzaya@wp.pl
http://www.annazielinska.eu
http://www.soundcloud.com/annazielinska

fot. Anna Zielinska


 

ElectroHerbs for violin, objects and electronics

Anna Zielińskaviolin, objects and electronics

 

ElectroHerbs is the author project by a violinist and improviser Anna Zielinska. The inspiration for Anna is a global concept of nature set in contrast with electronics and – as it has always been present in Anna’s artistic life -her journeys, exploration of the world and interaction with the audience during her concerts. ElectroHerbs, performed live, leads the participants through their souls and the reflections about their own inner connection with the environment. Due to the healing properties of herbs and the authentic unity with the audience during her concerts, the author of the project aims at the recovery of distress and anxiety among the participants.

Depending on the technical background of a given concert venue, the audience could be accompanied with both musical and non-musical impressions.

Contact:

Anna Zielińska
azzaya@wp.pl
http://www.annazielinska.eu
http://www.soundcloud.com/annazielinska

______________________________________________________________________________________________

 

 

ElectromAnia na skrzypce i elektronikę

ElectromAnia for violin and electronics

Anna Zielińskaviolin, electronics

 

ElectromAnia to autorski projekt skrzypaczki Anny Zielińskiej, zainicjowany w 2005 roku. Ideą było zgromadzenie utworów przeznaczonych na skrzypce i brzmienia elektroniczne, a następnie przedstawienie szerszej publiczności całego spektrummuzycznych doznań związanych z takim zestawieniem. Repertuar projektu obejmuje obecnie kilkadziesiąt utworów, zarówno kompozytorów młodszej generacji, jak i uznanych już twórców z Polski i z kilku stron świata. Blisko połowa utworów powstała specjalnie dla Anny Zielińskiej, często także przy ścisłej współpracy kompozytorów ze skrzypaczką i w ramach projektu prawykonana. Inne utwory z kolei – dzięki ElectromAni – zabrzmiały po raz pierwszy w Polsce lub za granicą. Projekt ElectromAnia, prezentowany od 2005 roku, zabrzmiał dotychczas na czterech kontynentach. Realizacji projektu towarzyszyło wiele inspirujących podróży i spotkań z ludźmi.

fot. Zygmunt Zielinski

Contact:

Anna Zielińska
azzaya@wp.pl
http://www.annazielinska.eu
http://www.soundcloud.com/annazielinska

 

 

 

______________________________________________

Teatr opis

 

 

 

 

Reklamy