PROJEKTY / PROJECTS

 

 

 

ElectroZiółka na skrzypce, obiekty i elektronikę

ElectroHerbs for violin, objects and electronics (English version below)

Anna Zielińska – skrzypce, obiekty, elektronika / violin, objects, electronics

 

 

fot. Anna Zielinska

ElectroZiółka to autorski projekt skrzypaczki i improwizatorki Anny Zielińskiej, wykonywany przez nią na żywo. Inspirację stanowi szeroko rozumiana natura kontrastująca z elektroniką oraz – podobnie jak w dotychczasowym życiu artystycznym Anny Zielińskiej – podróże i interakcja ze słuchaczami podczas koncertów. ElectroZiółka grane na żywo proponują uczestnikom wędrówkę po zakamarkach duszy i refleksję na temat własnych relacji z otoczeniem. Z racji zdrowotnych właściwości ziółek i „żywego” kontaktu z publicznością podczas koncertów, autorka projektu ma nadzieję na konstruktywne ukojenie chociaż części niepokojów.

W miarę możliwości technicznych w danym miejscu koncertu, słuchaczom towarzyszyć będą również wrażenia pozamuzyczne.

Kontakt:

Anna Zielińska
azzaya@wp.pl
http://www.annazielinska.eu
http://www.soundcloud.com/annazielinska

fot. Anna Zielinska


ElectroHerbs for violin, objects and electronics

Anna Zielińskaviolin, objects and electronics

ElectroHerbs is the author project by a violinist and improviser Anna Zielinska. The inspiration for Anna is a global concept of nature set in contrast with electronics and – as it has always been present in Anna’s artistic life -her journeys, exploration of the world and interaction with the audience during her concerts. ElectroHerbs, performed live, leads the participants through their souls and the reflections about their own inner connection with the environment. Due to the healing properties of herbs and the authentic unity with the audience during her concerts, the author of the project aims at the recovery of distress and anxiety among the participants.

Depending on the technical background of a given concert venue, the audience could be accompanied with both musical and non-musical impressions.

Contact:

Anna Zielińska
azzaya@wp.pl
http://www.annazielinska.eu
http://www.soundcloud.com/annazielinska

______________________________________________________________________________________________

ElectromAnia na skrzypce i elektronikę

ElectromAnia for violin and electronics

Anna Zielińskaviolin, electronics

ElectromAnia to autorski projekt skrzypaczki Anny Zielińskiej, zainicjowany w 2005 roku. Ideą było zgromadzenie utworów przeznaczonych na skrzypce i brzmienia elektroniczne, a następnie przedstawienie szerszej publiczności całego spektrummuzycznych doznań związanych z takim zestawieniem. Repertuar projektu obejmuje obecnie kilkadziesiąt utworów, zarówno kompozytorów młodszej generacji, jak i uznanych już twórców z Polski i z kilku stron świata. Blisko połowa utworów powstała specjalnie dla Anny Zielińskiej, często także przy ścisłej współpracy kompozytorów ze skrzypaczką i w ramach projektu prawykonana. Inne utwory z kolei – dzięki ElectromAni – zabrzmiały po raz pierwszy w Polsce lub za granicą. Projekt ElectromAnia, prezentowany od 2005 roku, zabrzmiał dotychczas na czterech kontynentach. Realizacji projektu towarzyszyło wiele inspirujących podróży i spotkań z ludźmi.

Contact:

Anna Zielińska
azzaya@wp.pl
http://www.annazielinska.eu
http://www.soundcloud.com/annazielinska

   fot. Zygmunt Zielinski

___________________________________________________________________________________________

 

 

Odwrócona Symultana na improwizującego skrzypka, elektronikę i video

Reverse Simultaneous for improvising violin, electronics and video

Projekt Odwrócona Symultana powstał z inicjatywy Mateusza Ryczka, Prezesa Wrocławskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich i wrocławskiej Galerii Entropia prowadzonej przez Alicję i Mariusza Jodków. Jego premiera odbyła się podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu Musica Electronica Nova we Wrocławiu, 20 maja 2019.

W kolejności odwrotnej niż w poprzednim wspólnym projekcie obu instytucji, „to obrazy filmowe – animacje oraz zapisy spreparowanych sytuacji i zjawisk natury – wyłaniają się z inspiracji dźwiękowych, a warstwa wideo jest komponowana do struktur dźwiękowych”. Cytując dalej słowa pomysłodawców projektu Alicji Jodko i Mateusza Ryczka – „W niektórych przypadkach jest to istniejąca muzyka elektroniczna, w innych partytura, w jeszcze innych koncepcja warstwy wizualnej jest wypracowywana tylko w zarysie we współpracy z kompozytorem. W czasie rzeczywistym tego symultanicznego koncertu oba żywioły – wizualny i dźwiękowy – zaistnieją w nieprzewidywalnym związku. Odwrócona symultana to operacja na żywej, pulsującej tkance kompozycji zawierających w mniejszym lub większym stopniu elementy indeterministyczne – improwizacje solistki Anny Zielińskiej. To z myślą o niej powstał ten koncept.”

Projekt jest możliwy do prezentacji w całości lub dostosowany do potrzeb danego wydarzenia od czerwca 2019.

Recenzja z koncertu – kliknij

Kontakt:

Anna Zielińska 

azzaya@wp.pl

Program koncertu premierowego podczas 9. Międzynarodowego Festiwalu Musica Electronica Nova, Wrocław 2019 / Premiere performance during 9th International Festival Musica Electronica Nova, Wroclaw 2019:

Anna Zielińska – skrzypce, elektronika

Alicja Jodko, Mariusz Jodko, Galeria Entropia, Dziecięca Wytwórnia Filmowa – wideo

Katarzyna Dziewiątkowska, Rafał Augustyn, Adrian Foltyn, Ryszard Osada, Adam Porębski, Mateusz Ryczek – elektronika

Program:

Rafal Augustyn Kamyki z Proszowej. Muzyka konkretna dla improwizującego skrzypka z elektroniką**

Ryszard Klisowski Alkor, Sculpture Dance** na improwizującego skrzypka i taśmę

Katarzyna Dziewiątkowska / Anna Zielińska Signature** na improwizującego skrzypka, elektronikę i wideo

Adrian Foltyn / Anna Zielińska„What do you read, ML?” ** na skrzypce, elektronikę i wideo

Ryszard Osada / Anna Zielińska -Sinus + na dowolny instrument smyczkowy i elektronikę**

Mateusz Ryczek Znaki rozpadu na improwizującą Annę Zielińską, elektronikę i wideo**

Adam Porębski Impra** na improwizującego skrzypka, elektronikę i wideo

______________________________________________

______________________________________________

Teatr opis

 

Reklama%d blogerów lubi to: